Velkommen til Kruttmesterkurs

Please log in to access your purchased courses.

Dette er den teoretiske delen av kruttmesterkurset som gir en innføring i historien bak saluttering, tilvirkning og praksis, og sist men ikke minst – sikkerhet. Bestått teoretisk del er nødvendig for å få delta på den praktiske delen og få utstedt kursbevis.

«PYROTEKNIKKEN HAR IKKE FÅTT DEN ANERKJENNELSEN DEN FORTJENER»

Lars Hoffman Barfod – Fyrverkeritilvirker på Tivoli i København

Hva er et Kruttmesterkurs ?

Saluttering har en lang og stolt tradisjon i Norge. Det har blitt brukt til å markere bryllup – dødsfall – kongelige anliggender – militære hendelser og katastrofer. I takt med at vi har fått et lovregulert samfunn – så har saluttmiljøet gått litt under radaren til det offentlige Norge. Dette forandret seg i Juli 2021. Kruttmesterkurset er godkjent av POD som vedlegg til søknad om våpenkort for kanon – og skal gi en innføring i sikker håndtering av kanon og krutt.

Målsetninger

  • Gjennom teori og praksis – gi en grunnleggende innføring i ulike metoder for sikker saluttering
  • Ulike kruttyper og relevante pyrotekniske satser og deres egenskaper
  • Hvordan Ladningstørrelse, Korning og Kaliberlengde påvirker lydbildet

Behovet for et salutteringskurs med fokus på sikkerhet kom istand etter den nye våpenloven av 1. Juni 2021. Kanoner er etter revisjonen nå å anse som et våpen – mens det tidligere var et uregulert område.

Søker skal dokumentere å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring for bruk og håndtering av saluttkanon. Personer som var aktive saluttører eller var eier av registrert saluttkanon da ny lov og forskrift trådte i kraft 1. juni 2021, antas å inneha tilstrekkelig våpendugleik. Ved søknad om etterregistrering behøves ikke ny dokumentasjon på tilstrekkelig våpendugleik.
3.10.1 – Våpenloven

Det stilles derfor som krav at man har gjennomgått sikkerhetsopplæring for å få utstedt våpenkort for kanon. Kruttmesterkurset er godkjent av Politidirektoratet som vedlegg til søknad om våpenkort – og kurset omfatter både munningsladet og bakladet kanon.
Vi har som mål at du skulle kunne ha godt utbytte av kurset – enten du vurderer å kjøpe din første kanon, har drevet med det i mange år eller om du inngår i et lag som vurderer å gå til anskaffelse av en saluttkanon.

I tillegg til å det rent praktiske og teoretiske – så ønsker vi også å inspirere til at tradisjonen med salutt holdes vedlike og vi håper derfor at du også vil få ett sosialt utbytte av kurset vårt – som kan bidra til at det fortsatt vil høres salutter over vårt langstrakte land.

Utfordringer ved Saluttering

Hvis man besitter kompetanse – og skjønner hva som er farlig – så unngår man ulykker

Gunnar Bentzen – Siv. Ing

Det har vært mange stygge ulykker de senere årene – I forbindelse med saluttering og målsettingen er å gi deltagerne en innføring I sikker saluttering. Kurset vil også gi grunnleggende innføring I pyrotekniske prinsipper og forbrenningsteori – som gir et godt utgangspunkt for videre studier innenfor pyroteknikk.

I den sivile verden har det vært vanskelig å fremskaffe korrekt informasjon. Det er et miljø som er preget av at mange er selvlærte og det blir derfor et behov for å få ut riktig og sikker informasjon for at denne tradisjonen skal kunne holdes I hevd.

Denne teoretiske delen svært viktig at du setter deg inn I før det praktiske kurset. Den gir en grunnleggende innføring I begreper som vi kommer til å bruke på kurset og gir innsikt I sikkerhetsansteltninger knyttet til saluttering.

Om Kursholder


Gunnar Bentzen

Siv. Ing og Pyroteknikker

Vår primus motor bak Kruttmesterkurset er Gunnar Bentzen – utdannet Sivil Ingeniør ved Universitetet i Glasgow.
I perioden 1987 til 2005 jobbet Gunnar I Nordens siste fyrverkerifabrikk – på Tivoli I København. Der gikk han I lære hos Lars Barfod – som ble en mentor og inspirasjonskilde.
Her i Norge så har handrevet med profesjonelt fyrverkeri I CFC Pyrotechnics og importert svartkrutt av skyte – og saluttkvalitet siden 2008.

Gunnar har vært innleid instruktør I forsvaret og holdt kurs om pyroteknikk og eksplosiver.
I tillegg til festfyrverkerier – har de drevet med SFX ( Special Effects ) I forbindelse med flyshow – fokus på simulering av eksplosjoner og våpenbruk ved hjelp av pyroteknikk.

Sammen med våre dyktige instruktører har han vært drivkraften bak dette kurset og arbeidet for å sikre at kunnskap og historien til saluttmiljøet blir holdt ved like. Vi håper vi du vil få god nytte av dette kurset – og at det bidrar til å minske risikoen og maksimere gleden ved saluttering.

Vel Møtt !

Fra vårt kurs på Korsfløyta

Del 1 – Historikk Del 2 – Grunnleggende Begreper Del 3 – Forbrenning og Krutteori Del 4 – Saluttering Del 5 – Sikkerhetsprosedyrer og risikofaktorer Del 6 – Oppsummering